Werkwijze

De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.

U wordt verwezen door uw huisarts of door de POH-GGZ.

In de intake maken we kennis en wordt duidelijk of ik u mag en kan helpen. Het kan zijn dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in de generalistische basis-ggz te worden behandeld. In dat geval verwijs ik u terug naar uw huisarts.

Passen uw klachten bij mijn bevoegdheid en competentie en heeft u vertrouwen in mijn aanpak, dan besluiten we samen om te gaan werken aan het doel wat u wilt bereiken.

Ik werk met methoden uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapie en indien nodig maak ik gebruik van EMDR.