Kwaliteit en privacy

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register van de overheid ( BIG nummer: 89051060625 )

Ik houd me aan de kwaliteitsrichtlijnen en ethische regels die voor mijn beroepsgroep gelden.

Uw privacy wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet inzake Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

Zonder schriftelijke toestemming wordt geen informatie met derden gedeeld ( zie ook het privacy statement )

De praktijk heeft een wettelijk goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Mocht u ergens ontevreden over zijn dan nodig ik u uit hierover met mij in gesprek te gaan.

Indien dit voor u niet tot een goede oplossing leidt, kunt u contact opnemen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)