Psychologenpraktijk Kaatsheuvel
Psychologenpraktijk Kaatsheuvel

Werkwijze

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen.
In de intake maken we kennis en bekijk ik of ik u mag en kan helpen. Het kan zijn dat uw klachten te licht of te zwaar om in de Generalistiche Basis GGZ te worden behandeld.
In dat geval verwijs ik u terug naar uw huisarts.
Passen uw klachten bij mijn bevoegdheid en competentie, dan werken we samen aan het doel wat u wilt bereiken.
Ik werk met methoden uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapie en indien nodig maak ik gebruik van EMDR.