Psychologenpraktijk Kaatsheuvel
Psychologenpraktijk Kaatsheuvel

Vergoedingen

In 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz; basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief en basis-ggz chronisch. U wordt op basis van zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties ingedeeld. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die wordt gesteld. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die de praktijk heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Vanuit het basispakket worden werkproblematiek, relatieproblematiek zonder dat er sprake is van een stoornis, aanpassingsstoornissen en burnout niet vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Kijk hiervoor uw polis na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt er voor kiezen om niet verzekerde zorg zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van E 90,- per consult. De praktijk heeft nagenoeg met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een schriftelijke verwijzing van uw huisarts is nodig om de behandeling vergoed te krijgen.