Psychologenpraktijk Kaatsheuvel
Psychologenpraktijk Kaatsheuvel

Kwaliteit

Ik werk volgens de beroepscode en volgens de kwaliteitseisen van de LVVP ( Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen )

Zie Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ Vrijgevestigde Psychologen.

Met uw gegevens wordt in uiterste vertrouwelijkheid omgegaan, conform de regels die hierover zijn vastgelegd in de beroepscode van het LVVP. De gegevens worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.